Wat is jouw intuïtieve voorkeurskanaal?

13 november 2014 door Sabijn Arts

photo_11763752_landscape-in-the-mountains-with-the-sunset-ukraine-the-carpathian-mountains-21R9-720x309px

Vaak krijg ik de vraag hoe je kunt herkennen of iets echt je intuïtie is. Om een onderscheid te kunnen maken tussen intuïtieve en niet-intuïtieve informatie is het allereerst belangrijk om je bewust te zijn van jouw intuïtieve voorkeurskanaal, zodat je je intuïtie gemakkelijker herkent en kunt gebruiken. Je intuïtie maakt zich kenbaar via vier kanalen: voelen, zien, denken/horen en innerlijk weten.

Globaal kun je het volgende zeggen:

Ben je een gevoelsmens?: Je intuïtie komt in ieder geval via voelen. Je voelt via fysieke sensaties en emoties welke keuzes goed zijn en welke niet, je krijgt informatie via aanvoelen van sferen, ruimtes, mensen, situaties, voorgevoelens.

Bijvoorbeeld: Je komt op een feestje en weet hoe iedereen in zijn vel zit. Iemand heeft pijn en je voelt die pijn fysiek in je eigen lichaam. Je komt in een huis en voelt of het een fijne sfeer heeft of dat er bijvoorbeeld verdriet of sfeer van ruzie hangt. Je wilt een project opstarten en iedere keer als je eraan begint stroomt je energie weg of krijg je een boost aan energie.

Ben je visueel ingesteld?: Je intuïtie komt in ieder geval via beelden. Je krijgt informatie via beelden van binnen (mentale plaatjes) of via situaties/beelden die je opmerkt in je dagelijks leven.

Bijvoorbeeld: Je ziet de oplossing voor het probleem van een project waar je mee bezig bent voor je. Je kind is boven aan het spelen en in éne zie je een mentaal plaatje dat het raam nog openstaat. Je vraagt in jezelf ‘wat heb ik nodig vandaag?’ en ziet een plaatje waarin het antwoord naar voren komt. Je gaat je nieuwe huis inrichten en ziet meteen voor je hoe je wilt dat het eruit gaat zien. Je fietst en onderweg zie je bijvoorbeeld een poster of iets in de natuur wat een antwoord geeft op een vraag die je bezig houdt.

Ben je analytisch ingesteld?: Je intuïtie komt in ieder geval via gedachtes/woorden. Je krijgt informatie via zich herhalende gedachten, een ingeving/idee, dingen die je auditief opvangt in bijvoorbeeld een gesprek of via helderhorendheid.

Bijvoorbeeld: Je krijgt spontaan een aantal woorden in je hoofd over hoe je iets in je werk kunt aanpakken. Je praat met iemand en krijgt een gedachtenreeks over wat er in die persoon omgaat. In een week tijd hoor je vrienden/collega’s steeds hetzelfde zeggen of vang je het op uit een gesprek in de trein of een cafétje, dit kan je bewust maken van iets dat voor jou belangrijk is. Als je een vraag stelt aan je intuïtie, krijg je een woord als antwoord: bijvoorbeeld ‘Wat heb ik nu nodig? zachtheid, rust, liefde, plezier etc. Hooggevoelige kinderen pikken vaak de gedachten van ouders op en zeggen dan wat jij denkt.

Innerlijk weten, je innerlijke stem: Je weet hoe iets zit en wat er gaat gebeuren, zonder feitelijk te weten waarom. Dit hangt niet specifiek af van een gevoelsmatige, visuele of analytische instelling. En het komt vaak ook voor in combinatie met een beeld, gevoel, gedachte of woord.

Bijvoorbeeld: Je weet dat je collega weggaat zonder dat je het erover hebt gehad. Je weet van binnen dat je iets anders gaat doen met je werk, zonder dat je wellicht al weet wat en hoe. Je weet of je zwanger bent van een jongen of meisje zonder dat je dat op de echo hebt gezien. Je weet dat een stel problemen heeft, zonder dat ze dat zeggen. Je weet wat er thuis gekookt is, voordat je thuis bent.

De meeste mensen hebben één of twee voorkeurskanalen. Naarmate je je intuïtief verder ontwikkelt zul je merken dat je weer meer kanalen tot je beschikking krijgt en dat er een samengaan van de verschillende aspecten ontstaat. Aan het begin van mijn intuïtieve ontwikkeling kwam de meeste informatie bij mij via gedachtes/woorden, innerlijk weten en voelen binnen. Dit had te maken met mijn sterk ontwikkelde analytische kant en mijn sensitiviteit. Naarmate mijn gevoelsleven en hoofd meer in balans kwamen, en mijn visualiseringsvermogen krachtiger werd, kwam er veel informatie via beelden en voelen. Je intuïtieve en persoonlijke ontwikkeling gaan hand in hand. Nu gebruik ik alles door elkaar heen en komt m’n intuïtie de éne keer via dit kanaal en de andere keer via dat kanaal, of het is een mix van de verschillende aspecten. Heel praktisch en een rijk gevoel.

Als je niet zeker weet wat jouw intuïtieve voorkeurskanaal is, neem dan een moment om je 2–3 situaties in je leven te herinneren waarin je vertrouwd hebt op je intuïtie. Iedereen heeft intuïtie en iedereen kan zich wel een paar situaties herinneren, is mijn ervaring vanuit coachings en trainingen. Vraag dan hoe je wist dat dat je intuïtie was: voelde je het?, zag je het?, wist je het van binnen? Of kreeg je een ingeving/gedachte? Tune in op hoe jij je intuïtie herkende, dat geeft je een fijne richtlijn voor het herkennen van je intuïtie in je dagelijks leven.

Als je eenmaal weet wat jouw persoonlijke voorkeurskanaal is, dan ga je fine-tunen om te onderscheiden tussen dagelijkse indrukken en het subtielere signaal van je intuïtie. Daarover meer in een volgende blog!