Herstel Burnout

in 3 fases vitaal en op koers

Dagelijks begeleid ik mensen in het herstel van een burnout.

In een burnout terecht komen is ingrijpend. Je kent jezelf niet meer terug. En vraagt je misschien wel af hoe het zover heeft kunnen komen en of het ooit wel weer goed komt.

Vaak is een burnout een keerpunt bij mensen in hoe ze willen leven. Een periode om terug komen bij jezelf. En van daaruit keuzes te maken die passen bij wie jij bent en wat jij belangrijk vindt.

Het herstel van een burnout bestaat uit 3 fases, waarvan iedere fase gemiddeld 3-4 maanden duurt. 

In de eerste fase van een burnout gaat het om accepteren dat het zo is, zodat je je kunt gaan overgeven aan je vermoeidheid om te kunnen gaan herstellen. 

Het gaat om loslaten van dat je ergens moet komen, of dat je hard moet werken aan je herstel of je eigen patronen moet aankijken. En het gaat om omgaan met gevoelens van falen, angst en tekortschieten. 

In deze fase is er behoefte aan: veel slapen, hulp inschakelen, eenvoudige dagstructuur, je grenzen voelen en aangeven en je wereld klein en simpel houden, zodat je energie op alle niveaus stapsgewijs kan gaan herstellen.

In de tweede fase van een burnout gaat het om verder energieherstel op fysiek, emotioneel, mentaal en spiritueel niveau, stapsgewijze uitbreiding/dosering van je aktiviteiten en zicht op de oorzaken van stress en je burnout in en buiten jezelf.

In deze fase hebben clienten hoop, meer vertrouwen en ook twijfel: Sommige dagen heb je prima energie en voel je je best ok, en dan in éne weer niet. Soms met een duidelijke reden, maar soms ook niet. Clienten vragen zich af: help, val ik weer terug, komt dit echt wel goed, wanneer wordt ‘t nou eindelijk beter? 

Het hoort bij het herstel en heeft te maken met dat je energie nog niet stevig genoeg is.

In deze fase is er behoefte aan:

Voldoende slaap, in de natuur zijn, gezonde voeding, voedende aktiviteiten, kleine/korte sociale afspraken, milde fysieke inspanning, ontspannen, genieten van de dagen dat je energie hebt en je je beter voelt, ruimte voor creativiteit, assertiviteit, aan de slag gaan met de oorzaken van je burnout, verwerking, een levensritme vinden dat past, perspectief werk, hoe ga ik om met contact bda en werk.

In de derde fase van een burnout gaat het om het steviger en stabieler worden van je energie, uitbreiding van je aktiviteiten, hoe je verder wilt in werk/privé en stapsgewijze reïntegratie.

Clienten voelen zich steviger, ervaren weer meer zelfvertrouwen en beginnen zich thuis te vervelen. De levenslust is terug. Er is weer zin om aan het werk te gaan. Dit kan je oude functie zijn of een nieuw pad dat je in wilt slaan. Ook vinden clienten het vaak spannend. Lukt het me wel? En ga ik niet in oude patronen vervallen?

In deze fase is er behoefte aan:

Helderheid omtrent werk en privé-invulling, gaan leven naar wat goed is voor jou, oefenen met nieuw gedrag, realistisch tempo in werkhervatting, selfcare blijven toepassen ook nu er weer energie is.

Contact met werkgever en bedrijfsarts kan tijdens een burnout stressvol zijn en je herstel zelfs belemmeren. Omdat je mogelijk onder druk wordt gezet sneller het werk te hervatten dan goed voor je is of wanneer er conflict is. Indien gewenst, kan ik middels verslaglegging advies uitbrengen naar de bedrijfsarts, medisch adviseur of leidinggevende.